¡°2014 China Garlic¡± Delegates List
(Total 154 delegates)
ID Name Company Duty Region
130 Ben Qingdao Future Global Transportation Co.,ltd Department Manager China
131 Kelly Qingdao Future Global Transportation Co.,ltd Department Manager China
132 Yushunxia Kaifeng Yuxin Trade Co.ltd. Chairman Of The Board China
133 Mr Vinay Agrawal Varchasva Agro Exports Head INDIA
134 Chen Hang Laiwu Manhing Foods Corporation The Department Manager China
135 Chenlei Kaifeng Yuxin Tade Co .ltd. Manager China
136 Yang Guotai Shandong Weifang Import And Export Co., Ltd Sales Manager China
137 China
139 Shujian Xu China
140 Jie Xu China
142 Zuobing Lu Xuzhou Sanyou China
143 Jicheng Ye China
144 Zhonglun Gao General Manager China
145 Yiquan Kuang China
146 China
147 Andy Cong China
148 China
149 China
150 China
151 China
152 China
153 China
154 Manager China
156 China
157 China
161 Emma China
162 Lacey China
163 Ding Kui China
164 Annie China
165 Linda China